Za nami je obsežen projekt izdelave sistema »na ključ« za čiščenje dimnih plinov!

1 marca, 2022

V podjetju Ekten svoje znanje in izkušnje vlagamo v boljši jutri nas, naših otrok in zanamcev. Smo podjetje, ki skladno z našim poslanstvom in vrednotami, veliko pozornosti namenjamo razvoju trajnostne tehnologije za ohranjanje okolja. 

S svojimi naročniki razvijamo personalizirane in unikatne produkte oziroma storitve, ki so prvenstveno naravnane k zmanjševanju škodljivih emisij. V skladu s tem smo v prejšnjem mesecu realizirali enega največjih projektov čiščenja dimnih plinov v zgodovini podjetja. Unikatni sistem smo povsem prilagodili željam stranke in prostorom, v katerih se izvaja čiščenje dimnih plinov. 

Delovanje sistema

Za čiščenje dimnih plinov se uporabljajo različne tehnologije, ki ob pomoči vode in različnih večstopenjskih reakcij čistijo zrak. Pravkar zgrajen sistem tako lahko očisti kar do 100.000 mᶾ/h vročega zraka, iz katerega odstranjuje vlakna, trde delce, organske pline in anorganske pline. Posebnost vseh sistemov Ekten so minimalne energijske izgube zaradi ponovne uporabe odpadnih voda.

Upravljanje

Naši sistemi so unikatni, personalizirani in zasnovani skladno z željami naročnikov. Upravljajo se na daljavo s pomočjo računalnikov oziroma pametnih telefonov. Z oddaljenim nadzorom lahko uporabnik nenehno spremlja potek filtracije in ob morebitnih motnjah v sistemu takoj posreduje.

Pravkar zgrajeni sistem za čiščenje je tako najboljši dokaz vizije trajnostnega razvoja ter skrbi za okolje, ki ga v podjetju Ekten podpiramo že vse od ustanovitve podjetja pred petindvajsetimi leti.

Čiščenje plinov