Trajnost

Skrb za naravo in tehnologije za čistejše okolje

V podjetju Ekten smo že od ustanovitve usmerjeni v trajnostno gospodarstvo. Naša vizija in poslanstvo nas vodita v smeri iskanja rešitev za ohranjanje okolja. Trajnostna naravnanost podjetja je v tehnoloških rešitvah, ki so neposredno namenjene dvigovanju ravni trajnosti tudi pri naročnikih.


Ekološka oprema za filtracijo zraka, ki presega EU-regulative in normative je ključ do dolgoročnih rešitev za naročnika. V Ektenu poleg dolgoročnih rešitev stremimo k uporabi trajnostnih materialov pri izdelavi naših izdelkov za zagotavljanje dolge življenjske dobe izdelka in zmanjševanje odpadkov. Korak naprej naredimo, ko poleg uspešnega čiščenja poskrbimo še za zmanjševanje porabe odpadnih voda in ponovno uporabo odpadnih materialov v procesih. Na ta način stremimo k zmanjševanju obremenitev za okolje.

Kakovost življenja in stanje našega planeta sta odvisna od tega, kakšne odločitve sprejemamo. V podjetju Ekten vam zato skušamo približati rešitve, ki so v vseh pogledih prijazne okolju in se lotijo onesnaževanja pri samem viru nastanka. Ponujamo trajnostne rešitve za različne vrste industrij in s tem prispevamo k čistejšemu zraku in okolju za prihodnje generacije.