inženiring

Naročnikom nudimo rešitve na ključ

V podjetju Ekten nudimo specializirane rešitve na ključ, ki so namenjene naročnikom, ki potrebujejo razvojnega partnerja pri izdelavi rešitve za specifičen problem. Za vas bomo poiskali rešitev, prilagojeno na vaše specifične potrebe in zahteve, ki bodo v skladu z evropskimi in okoljskimi standardi in bodo izpolnjevale najstrožje zahteve.


Celovite rešitve s področja tehnoloških sistemov zahtevajo interdisciplinarna znanja. Pri našem delu strokovnjaki združujejo znanje s področja:
• kemije,
• elektrotehnike,
• in različnih vej strojništva, vse od zahtevnih procesnih tehnologij do tehnologij obdelave in predelave jekla.

Inženiring obsega svetovanje, projektiranje in izdelavo celovite tehnične dokumentacije. Ker želimo, da naši sistemi v popolni meri služijo naročnikovim potrebam, izvajamo uvajanje in usposabljanje kadrov za uporabo naših naprav. Projektirani, izdelani in postavljeni sistemi so pri obratovanju dosegli rezultate, ki so jih kupci želeli in ki zadoščajo veljavnim predpisom in standardom. Nudimo tudi servis naših naprav in drugih filtrirnih sistemov in s tem zagotavljamo nemoteno delovanje.


Razvoj naprav in konstrukcij iz jekla

Naprave in konstrukcije razvijamo z modernimi orodji, v 3D virtualnem okolju. 3D programi nam omogočajo hitrejši razvoj rešitev. Pri individualnih projektih olajšajo umeščanje v prostor in nam vnaprej pomagajo identificirati potencialne težave.
S 3D orodjem olajšamo razvoj rešitev na obstoječih objektih (“brown field”) in omogočimo sočasen razvoj za nove objekte (“green field”).

Računalniške simulacije

Numerične simulacije nam omogočajo, da izdelek razvijemo v virtualnem okolju. S simulacijo izračunamo, kaj se bo dogajalo z našim izdelkom in do kakšnih procesov bo prihajalo v naših napravah.
S simulacijami lahko v virtualnem okolju in kratkem času razvijemo ter preizkusimo vrsto različnih prototipov. Na ta način razvijemo izdelek, ki je optimalen in prilagojen potrebam stranke. Simulacija nam omogoča razvoj optimalne individualne rešitve po meri.
Pri svojem delu uporabljamo numerične simulacije za statične in dinamične preračune ter simulacije za računalniško dinamiko tekočin.

Računalniška dinamika tekočin – RDT

Z RDT lahko opišemo vse sisteme, kjer se pojavljajo tekočine (kapljevine in plini). Omogoča nam izračun procesov, kjer se pojavlja tok tekočine, in pove, kakšna je interakcija med različnimi tekočinami. Z RDT spremljamo od aerodinamike gibanja zraka ali vode do prenosa delcev ali toplote ter učinkovitosti čiščenja dimnega plina.