Produkti in storitve

Ustvarjamo produkte in nudimo storitve za čistejši jutri

Naše podjetje deluje na področju trajnosti, predvsem pri reševanju problematike onesnaženega zraka.


Naše delo temelji na bogatih izkušnjah, ki smo jih pridobili pri širokem spektru reševanja raznovrstnih problemov. Izdelujemo sisteme za zajemanje in čiščenje onesnaženega zraka oziroma za ločevanje prašnih delcev, eksplozivnih prahov, olj in emulzij, hlapov, za pranje dimnih plinov v kovinski, kemični, lesni, steklarski, industriji izolacijskih materialov, gradbeništvu in metalurgiji.