Predstavitev trajnostne in krožne strategije EKTEN-a do leta 2028

20 julija, 2023

V EKTEN-u smo v sredo, 19.07.2023, delovne aktivnosti zaključili predčasno. Dan smo nadaljevali na posestvu Albiana v Nemški vasi nad Krškim, kjer smo imeli predstavitev trajnostne in krožne poslovne strategije razvoja EKTEN-a za obdobje 2023 do 2028. Strategijo smo pripravili v okviru javnega razpisa “Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v leti 2022-2025 – FAZA 1” iz načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije (NOO), ki je podlaga za koriščenje razpoložljiih sredstev iz naslova evropskega svežnja za okrevanje in odpornost “Next Generation EU”.

K procesu strateške tranformacije podjetja v smeri trajnosti in krožnega poslovnega modela smo pristopili celovito. Vodstvo in zaposleni smo se osredotočili tako na interno kot na zunanjo delovanje podjetja. Skozi proces smo preko več kot 15 delavnic prevetrili vsa področja delovanja, identificirali načine delovanja, ki nam več ne služijo ali nas ovirajo pri razvoju oz. napredku in postavijo boljše  temelje  delovanja na vseh ključnih področjih: medsebojni odnosi, graditev kulture skupnih vrednot za boljšo vrednost podjetja, za boljši odnos do okolja in uravnotežijo poslovne / finančne ambicije z ambicijami zniževanja negativnih vplivov na okolje, naravo, družbo, ekonomsko skupnost.

Zahvaljujemo se vsem zaposlenim, ki so sodelovali v projektu, članom strateškega tima in članom razširjenega strateškega tima. Posebna zahvala gre naši mentorici ge. Tatjani Fink in ekipi javne agencije Spirit, ki so v nas prepoznali možnost za napredek in nadaljnji razvoj.