Okoljske smernice

Trudimo se za dobro narave in ljudi

Industrija je ena od gonil napredka in razvoja sodobne družbe. Okoljski standardi nemalokrat zaostajajo za hitrim razvojem, zato se svet spopada z globalnim segrevanjem in slabo kakovostjo zraka. V zadnjih letih so se začeli okoljski standardi zaostrovati. V skladu z našo vizijo in poslanstvom iščemo načine, kako zagotoviti rešitve, ki ustrezajo in presegajo standarde na tem področju. Skrb za čisto okolje nas spodbuja k izdelavi najboljših filtrirnih sistemov za vse vrste industrij.

Pri snovanju filtrirnih sistemov stremimo k najboljšemu možnemu izkoristku. Skušamo ponuditi največ, kar omogočata trenutna tehnologija in znanje. Naročnik sam izbira stopnjo in intenziteto filtracije, pri tem mu pomagamo z našimi izkušnjami glede na razpoložljiva denarna sredstva in ostale poslovne dejavnike.


Ob vse bolj izrazitih vplivih na okolje se svetovni trendi premikajo v smer zaostrovanja izpustov škodljivih plinov v okolje. Prizadevamo si, da bi bili sistemi filtracij učinkovitejši Na tem področju se odpirajo možnosti za raziskave in razvoj. S tem namenom zaposlujemo ljudi, ki jim je blizu naša vizija in si želijo skrbeti za okolje.

V primeru, da vas zanima zaposlitev nas kontaktirajte!

Oglejte si aktualna delovna mesta.