O nas

Ponudnik trajnostne tehnologije za čistejše okolje

Smo globalni ponudnik sistemov za filtracijo zraka, tehnološko opremo za kamnolome in separacije, opremo za industrijo izolacijskih materialov, opremo za steklarske peči in opremo za transportiranje in skladiščenje praškastih materialov.

Za svoje naročnike izdelujemo celovite in inovativne rešitve na ključ. Razvoj rešitev poteka v tesnem sodelovanju z naročnikom: od načrtovanja in izdelave do transporta in montaže pri naročniku. Po zaključku del skrbimo za servis naših naprav. Ponujamo celovite rešitve, kar nam omogoča podrobne vpoglede v vse izzive, ki jih predstavljajo kompleksni sistemi. Naprave in senzoriko povežemo in krmilimo iz centralnega digitalnega nadzornega sistema.

500+

zadovoljnih strank

Do zdaj smo sodelovali z več kot 500 podjetji, ki so naši zvesti kupci. Izredno ponosni smo na to, da se večina kupcev vrne in po potrebi ponovno išče našo podporo.

30+

zaposlenih v podjetju Ekten

V podjetju je trenutno redno zaposlenih 30 oseb, od tega skoraj tretjina inženirjev z različnih področij. S pomlajevanjem kadra in dvigovanjem izobrazbene strukture se trudimo našim strankam zagotoviti vedno več znanja, brez katerega si ne predstavljamo napredka. V kombinaciji z izkušnjami, ki nam jih nudijo starejši zaposleni, želimo ponuditi zanesljive in trajne rešitve.

7000+

uspešno izvedenih projektov

40+

držav sveta

Do zdaj smo doma proizvedeno opremo dobavili v več kot 40 različnih držav in izvedli celovito rešitev v več kot 30 državah, tudi krepko preko meja Evrope. Med drugim smo izvedli montažo opreme v Maleziji, Rusiji, Kazahstanu, Siriji in Turčiji.

Vsak naš izdelek je unikaten. Ročno izdelujemo posamezne kose po meri, ki jih potem sestavljamo v kompleksne sisteme, skladno z zahtevami naročnika. Povezuje nas skrb za čistejše okolje, timsko delo, stalno nadgrajevanje znanja in sledenje najnovejšim trendom v naši panogi.

V podjetju Ekten bomo tudi v prihodnje sledili viziji postati globalen razvojni partner, ki ponuja trajnostne tehnološke in ekološke rešitve za različne industrije. Vse v skrbi za čistejše okolje naše in prihodnjih generacij.

“Ekten, suistainable technologies

vrednote
  • Zanesljivost izpolnjevanja obljub.
  • Kreativnost in inovativnost pri iskanju novih rešitev.
  • Odgovornost do zaposlenih, naročnikov, poslovnih partnerjev in drugih deležnikov.
  • Timsko delo, sodelovanje in spoštovanje med sodelavci, sodelovanje med vodstvom in zaposlenimi (vertikalno in horizontalno).
  • Skrb za okolje in trajnostni razvoj.
  • Prilagodljivost.

poslanstvo

Za svoje naročnike razvijamo inovativne, prilagodljive in okoljsko naravnane rešitve za filtracijo onesnaženega zraka v različnih industrijah, s čimer prispevamo k čistejšemu okolju. Smo zanesljiv, fleksibilen in odgovoren poslovni partner, ki upošteva interese zaposlenih, naročnikov, poslovnih partnerjev, lokalne skupnosti in okolja. Preko kreiranja novih delovnih mest predstavljamo pomembnega zaposlovalca v lokalni skupnosti.

vizija

Postati želimo globalni razvojni partner, ki ponuja celovite, inovativne in prilagojene tehnološke rešitve v različnih industrijah v skladu s trajnostnimi in ekološkimi trendi.

cilji do 2030

Z avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje želimo svoje produkte dvigniti na še višjo raven. S sodobnimi inženirskimi metodami želimo strankam razvijati inovativne in zanesljive tehnološke sisteme. Z vstopom na nove trge želimo širiti prepoznavnost in naše izdelke ponuditi tudi na trgih, kjer je trajnost še v začetni fazi. Tam, kjer smo že prisotni, pa želimo izpolnjevati zahteve najstrožjih evropskih in svetovnih predpisov.

poslanstvo ekten

Zagotavljamo trajnostne rešitve sistemov čiščenja zraka za zdravo in čisto okolje.

vizija do 2028

Vizija EKTENA je postati razvojni dobavitelj najučinkovitejših tehnologij za čiščenje zraka na področju industrije v Evropi

vrednote

ODGOVORNOST
Odgovorno opravimo vsako zaupano nalogo od začetka do konca v dogovorjenih rokih. Odgovorno se obnašamo do sodelavcev, ostalih deležnikov in narave. Vsak od nas prevzema odgovornost za vsa svoja dejanja.

STROKOVNOST
Svoje delo opravljamo po najvišjih strokovnih standardih in poskrbimo, da pridobivamo nova znanja na tistih področjih, ki so pomembna za našo dejavnost.

TIMSKO DELO
Z dobrim sodelovanjem v timih zagotavljamo optimalne tehnične rešitve. Znižujemo onesnaženje zraka in omogočamo zmanjšano porabo naravnih virov.

SPOŠTOVANJE IN ZAUPANJE
Gojimo spoštljiv odnos znotraj podjetja med zaposlenimi, do lastnikov, partnerjev in širšega okolja. Spoštujemo različne poglede in iščemo skupne rešitve. Gradimo zaupanje z vsemi deležniki in tako omogočamo razvoj podjetja in skupnosti.

certifikati in priznanja

Z nenehnim vlaganjem v izobraževanje in doseganjem najstrožjih standardov skrbimo, da so naši izdelki nesporno trajnostni in v vseh pogledih čim bolj kakovostni. Vseskozi se želimo izboljševati, zato pridobivamo različne certifikate. S tem želimo osvojiti širok spekter znanja, s katerim širimo naše kompetence. Med drugim smo že več let imetnik certifikata ISO 9001, s katerim natančno sledimo kakovosti in stremimo k nenehnemu izboljševanju.

Naš trud in zanesljivost sta v Sloveniji prepoznana. Med drugim to dokazujejo večkratne nominacije za gazelo ter nagrada za zlato bonitetno odličnost AAA. S slednjim priznanjem, ki nam ga podeljujejo bonitetne hiše, dokazujemo večletno zanesljivost, verodostojnost in nizko tveganje za vse poslovne partnerje.

zgodba Ektena

Podjetje Ekten, d. o. o., je bilo formalno ustanovljeno leta 1996. Začetki so bili v manjši najeti delavnici, kjer smo izdelovali različne filtre.
Do leta 2000 je delo potekalo v večini z manjšimi podizvajalci. V tem času so se v podjetju zaposlovali solastniki. Leta 2001 so bili zgrajeni današnji poslovni prostori in hala za lastno proizvodnjo, ki je omogočila osnovne pogoje za razvoj podjetja.

Danes se ukvarjamo predvsem s čiščenjem dimnih plinov na področju kovinske opreme za steklarsko industrijo, industrijo izolacijskih materialov, livarn in ostale težke industrije, na področju drobilno transportne tehnike, opreme za kamnolome in drugo.
Zaradi tipizacije na področju izdelave filtrov in upada povpraševanja po tovrstnih izdelkih smo se v zadnjih letih usmerili v razvoj čistilnih sistemov po meri naročnika.
Danes večino našega prometa predstavlja izvoz v Nemčijo, Francijo, Španijo, Belgijo, Avstrijo, Češko, Poljsko, Rusijo, Škotsko, Anglijo, Malezijo, Ameriko …

V skrbi za okolje bomo v prihodnosti izdelovali vse naprednejše čistilne sisteme zraka. Razvijati želimo digitalno podporo z nadzornimi sistemi, ki omogočajo pametno vodenje obsežnejših čistilnih sistemov. Še naprej želimo slediti trendom s področja trajnostnega razvoja.