Industrije

V različnih industrijah skrbimo za čistejše okolje

Razvijamo sisteme za zajemanje in čiščenje onesnaženega zraka oziroma za ločevanje prašnih delcev, eksplozivnih prahov, olj in emulzij, hlapov, za pranje dimnih plinov v kovinski, kemični, lesni, steklarski industriji, industriji izolacijskih materialov, gradbeništvu in metalurgiji.


Za industrijo izolacijskih materialov izdelujemo naprave za komprimacijo in utrjevanje izolacijskih vlaken, procesne odzračevalne sisteme, reciklažne sisteme, enote za pripravo tehnoloških surovin. Ob kombinaciji s poznavanjem tehnoloških sistemov filtracije zraka čistimo dimne pline iz več procesnih korakov. Med drugim obvladujemo večstopenjska čiščenja, ki kombinirano čistijo trdne delce in nevtralizirajo dimne pline.

Za potrebe steklarske industrije izdelujemo zahtevnejše rešitve s področja konstruiranja jekla, hladilne sisteme, procesna prezračevanja in dozirne sisteme.

Oprema za transportiranje in skladiščenje praškastih materialov vključuje izdelavo naprav za skladiščenje materiala, sisteme pnevmatskega transporta, naprave za doziranje, kar se uporablja v kemični industriji in farmaciji.

Tehnološka oprema, ki jo izdelujemo za dejavnosti kamnolomov in separacij, obsega mobilne in stabilne naprave, naprave za drobljenje in klasiranje, mobilne in stabilne separacije, linije za mikromeljavo in klasiranje ter hidravlične naprave za drobljenje.