Digitalna predstavitev Ekten-a

V okviru operacije »Digitalna predstavitev Ekten-a«, ki smo jo izvedli v okviru javnega razpisa »e-poslovanje 2019_2022«, smo s podjetjem Studio Mazzini d.o.o., pod strokovnim vodstvom dr. Daria Berginca in dr. Mihaela Klineta, izvedli delavnico ter pripravili celostno študijo digitalnega nastopa podjetja na tujih trgih, ki ji je sledila nadgradnja celostne vizualne identitete podjetja in izvedba prenove spletne strani (ukrep: spletna stran za tuje trge) na način odzivnega dizajna ter večjezičnosti. Pripravili smo tudi promocijski video (ukrep: produktno prodajni video) v dveh jezikovnih različicah, uredili gradiva za promocijo na digitalnih sejmih (ukrep: digitalizacija nastopov na sejmih) ter nadgradili znanja zaposlenih na področju digitalizacije (ukrep: krepitev kompetenc – usposabljanja). Na novo smo zasnovali in implementirali sistem, ki omogoča digitalno izmenjavo tehničnih dokumentov in projektne dokumentacije z našimi kupci na varen in zanesljiv način (ukrep: elektronska izmenjava med partnerji).

Na interaktivni delavnici smo z mag. Matjažem Mazzinijem obdelali značilnosti socialnih omrežji, pomen strateškega pristopa v načrtovanju komunikacijskih aktivnosti ter uporabo analitike ter sistemov avtomatskega marketinga pri vzpostavljanju učinkovitega prodajnega lijaka. S svojimi izkušnjami je učinkovito in praktično dopolnil naša znanja ter nam dal usmeritve za nadaljnje izboljšave.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podjetja. Cilji operacije so izboljšati konkurenčnost podjetja in možnosti za širitev poslovanja na tujih trgih. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 29.960 EUR.

ekten digitalna transformacija

V okviru projekta bomo začeli z izvajanjem digitalizacije poslovanja. Pripravili bomo celostno študijo digitalne transformacije, prenovili bomo ERP-sistem, uvedli e-arhiv, digitalizirali stroje, se opremili za delo na daljavo in dvignili digitalne kompetence zaposlenih. S projektom želimo izboljšati konkurenčnost podjetja  s pospeševanjem digitalizacije podjetja in s tem tudi ublažiti posledice zaradi epidemije COVID-19. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 99.933 EUR.

Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v leti 2022-2025 – FAZA 1

V okviru javnega razpisa bomo pod mentorstvom eksperta v sklopu več kot 15 delavnic pripravili trajnostno in krožno poslovno strategijo podjetja za naslednje petletno obdobje in nabor izvedbenih projektov za uresničevanje strategije.

Namen projekta je celovit pristop k procesu strateške transformacije podjetja v smeri trajnosti in krožnega poslovnega modela. Pri tem se podjetje, vodstvo in zaposleni osredotočijo na interno – mikro celovito delovanje podjetja, skupaj skozi proces prevetrijo vsa področja delovanja, identificirajo načine delovanja, ki jim več ne služijo ali jih ovirajo pri razvoju oz. napredku in postavijo boljše  temelje  delovanja na vseh ključnih področjih: medsebojni odnosi, graditev kulture skupnih vrednot za boljšo vrednost podjetja, za boljši odnos do okolja in uravnotežijo poslovne / finančne ambicije z ambicijami zniževanja negativnih vplivov na okolje, naravo, družbo, ekonomsko skupnost.

Rezultati, ki jih bomo pod vodstvom dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta dosegli, so:

  • pripravljena in potrjena 5 letna trajnostna in krožna strateška usmeritvev podjetja v obliki trajnostne in krožne poslovne  strategije, ki vključuje oz. vsebuje tudi poglobljeno analizo/oceno/popis obstoječih procesov pri kreiranju vrednosti produktov in storitev,
  • razvit poslovni model, ki vključuje trajnostno in nizkoogljično krožno kreiranje vrednosti produktov in storitev,
  • portfelj idejnih projektov za uresničevanje trajnostnih in krožnih poslovnih strategij,
  • prioritetni izvedbeni projekt, ki bo v nadaljevanju predlagan za dodelitev finančnih sredstev v FAZI B in bo bistveno prispeval k uresničevanju trajnostne in krožne poslovne strategije.

Vrednost projekta je 34.770,00 € in je 100% sofinanciran iz Načrta za okrevanje in odpornost. Naložba je del ukrepov načrta, ki ga financira Evropska unija iz mehanizma za okrevanje in odpornost »Next Generation EU«   www.noo.gov.si